Přeskočit na hlavní obsah
Náš Kodex Odpovědného Chování v Rámci Obchodní Činnosti)

Náš Kodex Odpovědného Chování v Rámci Obchodní Činnosti

Vážení Kolegové ve Společnosti CSL,

S potěšením vám představuji naše třetí vydání Kodexu Odpovědného Chování v Rámci Obchodní Činnosti Společnosti Csl (dále jen Kodex). Stejně jako v případě prvních dvou vydání byla tato důležitá publikace schválena představenstvem a má naši plnou podporu a jsme odhodláni ji naplňovat.

Paul Perreault

Paul Perreault, CSLS každým vydáním našeho Kodexu se představujeme jako rostoucí společnost, a to co se týče zaměstnanců i zeměpisného rozsahu. Kodex rozhodujícím způsobem vymezuje práva a povinnosti, které máme jednotlivě jako zaměstnanci, a potvrzuje odhodlání vůči našim zainteresovaným stranám dosahovat nejvyššího standardu chování ve všem, co děláme. 

Když byla společnost před více než stoletím založena, zavázala se zachraňovat životy a chránit zdraví Australanů. Dnes je tento slib silnější a jasnější než kdy dříve, a to globálně, s našimi více než 17 000 zaměstnanci na celém světě a výrobky, které zachraňují životy, ve více než 60 zemích. Naše Hodnoty jsou základem a náš Kodex je vodítkem k tomu, jak provozujeme naši obchodní činnost a plníme svůj slib vůči pacientům, partnerům a dalším zainteresovaným stranám. 

Žádám vás, abyste si tento Kodex prostudovali a pochopili, jaký dopad má na vás, vaši roli a způsob, jakým reprezentujete společnost CSL v obchodním styku i v rámci širší obchodní komunity. 

Náš úspěch a slib, který pacientům dáváme, je založen na vašem odhodlání posilovat a chránit naši společnost a její pověst. 

PAUL PERREAULT 
CEO & MANAGING DIRECTOR 
CSL GROUP 


Hodnoty Společnosti a Řídicí Principy

Společnost CSL je odhodlána pomáhat našim zaměstnancům a třetím stranám s porozuměním principů a očekáváním obsaženým v tomto Kodexu a s jejich dodržováním.

Činit správná rozhodnutí

Nedílnou součástí odpovědného chování v rámci obchodní činnosti je činění správných rozhodnutí. Pokud musíte učinit určité rozhodnutí, měli byste zvážit následující: 

Zásady- Test souladu s pravidly – Je můj navrhovaný postup v souladu s tímto Kodexem a ostatními pravidly společnosti CSL?
- Test zákonnosti – Je můj navrhovaný postup zákonný? Není v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo předpisem?
- Test souladu s hodnotami – Je můj navrhovaný postup v souladu s hodnotami společnosti CSL? Je etický a poctivý?
- Zrcadlový test – Jaké jsou následky mého navrhovaného postupu? Jaký budu mít pocit ze sebe sama, když budu takto postupovat?
- Test reakce ostatních – Co si budou myslet ostatní o mém navrhovaném postupu?
Test pozornosti médií – Vadilo by mi, kdyby se můj navrhovaný postup objevil v titulcích médií?

Máte-li po zvážení těchto bodů jakékoli pochybnosti o rozhodnutí, které musíte učinit, měli byste toto rozhodnutí projednat se svým nadřízeným. Pokud si navíc myslíte, že zde může existovat porušení pravidel a/nebo postupů, měli byste tuto záležitost prodiskutovat se svým nadřízeným/manažerem. Pro více informací viz jednotlivé oddíly 7.1 a 7.2. Rámec odpovědnosti a Sdělování obav. 

Sdělování obav

Společnost CSL vypracovala tento Kodex s cílem mít stále pozitivní a transparentní vztah s našimi zaměstnanci, smluvními partnery a jinými třetími osobami. Uvědomujeme si ale, že někdy nastanou situace, kdy zaměstnanci, smluvní partneři a jiné třetí osoby nám potřebují ohlásit případy nepatřičného chování. Abychom jim to umožnili činit bez obav z odvety, budeme nadále udržovat a podporovat existence postupů, pomocí kterých naši zaměstnanci, smluvní partneři a jiné třetí osoby mohou hlásit situace, které jim vadí, včetně použití procesu upozorňování a jiných systémů řízení.