Přeskočit na hlavní obsah
Komunita )

Komunita

Komunita

Závazek společnosti CSL: Ve společnosti CSL jsme odhodláni pomáhat budovat zdravější komunity, a to jak globálně, tak v konkrétních místech, kde působíme. Snažíme se o to způsobem, který je v souladu s našimi dlouhodobými obchodními cíli a využívá naše jedinečné odborné znalosti a přínosy.

Budeme:

  • aktivně realizovat komunitní nebo charitativní programy, které mají za cíl zlepšovat zdraví a kvalitu života v našich komunitách co nejefektivněji;
  • zajišťovat, aby se naši zaměstnanci na realizaci těchto programů podíleli a věnovali se jim v jejich funkci jako zástupci společnosti CSL, a
  • odpovídajícím způsobem reagovat na humanitární krize nebo pomoc v situacích, kdy jsou požadovány naše výrobky nebo specifické dovednosti.

Příspěvky komunitám

Společnost CSL vyvinula společný rámec pro přispívání komunitám, který nám umožňuje podporovat naše komunity smysluplným způsobem prostřednictvím našich hlavních obchodních činností a ve spojení s našimi zaměstnanci a jinými zainteresovanými stranami.

Naše investice do společnosti je charakterizována následujícími prvky:

Podpora pro komunity pacientů

  • zvyšování kvality života pacientů s problémy, které naše přípravky léčí.
  • zlepšování přístupu k našim biologickým léčivým přípravkům.

Podpora pro biomedicínské komunity

  • propagace poznatků v lékařských a vědeckých komunitách.
  • Výchova další generace lékařských výzkumných pracovníků.

Podpora pro místní komunity

  • podpora projektů komunit, ve kterých žijeme a pracujeme.
  • podpora komunit v nouzi.

Budeme uzavírat partnerství s dalšími organizacemi, jako jsou například nevládní organizace a výzkumné instituce, pokud to posílí celkové úsilí.

Budeme zvažovat příspěvky jako například dárcovství produktů pro humanitární pomoc, kdy o to požádá nějaká vláda nebo humanitární organizace, v souladu s platnými právními předpisy pro takového dary.

Zajistíme, aby investice do komunit financované společností CSL byly v souladu se všemi platnými místními zákony a kodexy chování, respektovaly místní zvyky a byly v souladu s naším strategickým rámcem.

Naše příspěvky komunitám monitorujeme a posuzujeme a veřejně je vykazujeme.

Ot. Byl jsem kontaktován zástupcem jedné neziskové pacientské organizace žádající o významný dar od společnosti CSL na podporu výzkumu tropických nemocí. Měl bych schválit dar společnosti CSL na tuto záslužnou věc?
Odp. Společnost CSL má vytvořený globální rámec na směrování komunitních investic společnosti CSL strategicky do prioritních oblastí, kde tyto investice budou nejefektivnější a v souladu s našimi firemními cíli a možnostmi. V rámci dobrého způsobu řízení by všechny dary měly směřovat renomovaným neziskovým organizacím, které jsou osvobozeny od daní, a nikoli jednotlivým osobám. Měl byste konzultovat strategii společnosti CSL pro příspěvky komunitám a řídit se schvalovacím postupem stanoveným v této strategii. Pokud vyžadujete další informace o programu komunitních příspěvků společnosti CSL, kontaktujte manažera pro společenskou odpovědnost (CSL Corporate Responsibility Manager) nebo vašeho místního zástupce pro komunikaci (CSL Communications).