Přeskočit na hlavní obsah

Výsledky vyhledávání

5 nalezených výsledků
 • Jako důvěryhodný a respektovaný poskytovatel zdravotnických řešení v mnoha komunitách v globálním měřítku je společnost CSL odhodlána vyvíjet, vyrábět a dodávat vysoce kvalitní, bezpečné výrobky, které zlepšují zdraví a blaho našich pacientů.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/bezpecnost
 • Společnost CSL je odhodlána zajišťovat pro všechny naše zaměstnance spravedlivé a uspokojující pracovní prostředí, kde panuje vzájemná důvěra a respekt.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/pracoviste
 • Naše hodnoty spojují skupinu CSL prostřednictvím sdíleného závazku vůči následujícím oblastem zaměření na pacienta, inovace, integrity, collaboration, a špičkový výkon.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/zasady
 • Kodex rozhodujícím způsobem vymezuje práva a povinnosti, které máme jednotlivě jako zaměstnanci, a potvrzuje odhodlání vůči našim zainteresovaným stranám dosahovat nejvyššího standardu chování ve všem, co děláme.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/mapa-stranek
 • Bezpečnost pacientů je pro nás velmi důležitá. Naši pacienti spoléhají na to, že procesy ve společnosti CSL zajistí, aby naše výrobky Společnost CSL je odhodlána trvale vyhodnocovat splňovaly jejich očekávání ohledně kvality a přínosy a rizika našich výrobků, a to formou bezpečnosti. Jsme odhodláni vyvíjet, vyrábět a shromažďování smysluplných dat o nežádoucích prodávat kvalitní výrobky, které jsou přínosem příhodách a jejich transparentního vykazování pro všechny zainteresované strany včetně pacientům, zdravotnickým odborníkům a nemocnic,zdravotnických odborníků a pacientů. regulačním orgánům. Dosahujeme toho tím, že zajišťujeme, aby naše Máme rozsáhlý program farmakovigilance a jsme výrobky, procesy a služby splňovaly všechny odhodláni udržovat a zdokonalovat systémy řízení relevantní specifikace a byly v souladu se všemi a školení zaměstnanců, které tento program platnými místními zákony v každé fázi výrobního podporují. procesu. To zahrnuje komplexní validaci výrobních zařízení, závodů, procesů a počítačových systémů, které kontrolují tyto procesy.


  https://crbp.csl.com/-/media/csl/documents/crbp-languages/csl_crbp17i_czech.pdf