Přeskočit na hlavní obsah

Výsledky vyhledávání

21 nalezených výsledků
 • Ve společnosti CSL jsme odhodláni vykonávat všechny aspekty naší obchodní činnosti etickým a transparentním způsobem.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/poctivost-v-podnikani
 • Kodex rozhodujícím způsobem vymezuje práva a povinnosti, které máme jednotlivě jako zaměstnanci, a potvrzuje odhodlání vůči našim zainteresovaným stranám dosahovat nejvyššího standardu chování ve všem, co děláme.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/mapa-stranek
 • Ve společnosti CSL jsme odhodláni zajistit poctivost a kvalitu našich systémů vedení Odp. Plán uchovávání záznamů globálního obchodních záznamů a také zajistit, aby všechny oddělení (CSL Global) stanoví, jak naše obchodní záznamy byly vytvářeny a řízeny dlouho je třeba uchovávat různé tak, aby poskytovaly reálný, pravdivý a přesný druhy informací. Obecně byste měli obraz naší obchodní činnosti. likvidovat záznamy, u nichž doba uchování uplynula. Jsou dvě kategorie Máme zavedeny vnitřní kontrolní systémy na záznamů, které musí být uchovány, zajištění toho, aby finanční výkazy byly v souladu a sice ty, u nichž je vydán právní s platnými místními zákony zemí, ve kterých „příkaz k uchování", nebo záznamy působíme, a zabraňovaly podvodům a jinému považované za „historické".


  https://crbp.csl.com/-/media/csl/documents/crbp-languages/csl_crbp17i_czech.pdf
 • Jako důvěryhodný a respektovaný poskytovatel zdravotnických řešení v mnoha komunitách v globálním měřítku je společnost CSL odhodlána vyvíjet, vyrábět a dodávat vysoce kvalitní, bezpečné výrobky, které zlepšují zdraví a blaho našich pacientů.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/bezpecnost
 • Kodex rozhodujícím způsobem vymezuje práva a povinnosti, které máme jednotlivě jako zaměstnanci, a potvrzuje odhodlání vůči našim zainteresovaným stranám dosahovat nejvyššího standardu chování ve všem, co děláme.


  https://crbp.csl.com/cs-cz
 • Naše hodnoty spojují skupinu CSL prostřednictvím sdíleného závazku vůči následujícím oblastem zaměření na pacienta, inovace, integrity, collaboration, a špičkový výkon.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/zasady
 • Ve společnosti CSL jsme odhodláni pomáhat budovat zdravější komunity, a to jak globálně, tak v konkrétních místech, kde působíme. Snažíme se o to způsobem, který je v souladu s našimi dlouhodobými obchodními cíli a využívá naše jedinečné odborné znalosti a přínosy.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/komunita
 • Společnost CSL je odhodlána pomáhat našim zaměstnancům a třetím stranám s porozuměním principů a očekáváním obsaženým v tomto Kodexu a s jejich dodržováním.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/dodrzovani-pravidel
 • Kodex rozhodujícím způsobem vymezuje práva a povinnosti, které máme jednotlivě jako zaměstnanci, a potvrzuje odhodlání vůči našim zainteresovaným stranám dosahovat nejvyššího standardu chování ve všem, co děláme.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/glosar
 • Společnost CSL je odhodlána zajišťovat pro všechny naše zaměstnance spravedlivé a uspokojující pracovní prostředí, kde panuje vzájemná důvěra a respekt.


  https://crbp.csl.com/cs-cz/pracoviste