Naar hoofdcontent gaan
Onze Code voor Verantwoorde Bedrijfspraktijken)

Onze Code voor Verantwoorde Bedrijfspraktijken

Geachte CSL-Collega’s

Met genoegen wil ik u onze derde editie van de Gedragscode voor Verantwoord Ondernemen (De Code) van CSL voorstellen. Net als onze eerste twee versies, is deze belangrijke publicatie goedgekeurd door de raad en draagt onze volledige steun en toewijding.

Paul Perreault

Paul Perreault, CSLBij iedere editie van de code staan we in voor een groeiende organisatie, zowel op het vlak van werknemers als op geografisch vlak. De code zet op kritische wijze de rechten en plichten uiteen welke we hebben als individuele werknemer en bevestigt onze inzet aan onze stakeholders voor de hoogste standaard van gedrag in alles wat we doen. 

Toen CSL meer dan een eeuw geleden werd opgericht, deed het de belofte om mensenlevens te redden en zich te ontfermen over de gezondheid van de Australiërs. Vandaag staat deze belofte er sterker en levendiger dan ooit, overal ter wereld, met meer dan 17.000 werknemers wereldwijd en onze levensreddende producten in meer dan 60 landen. Onze waarden zijn de basis en onze code de richtlijn voor hoe we zaken doen en onze beloftes aan onze patiënten, partners en stakeholders naleven. 

Ik moedig u aan om de code te herzien en te begrijpen hoe deze invloed op u heeft, op uw rol en op de manier waarop u CSL in het bedrijfsleven en de bredere gemeenschap vertegenwoordigt. 

Uw voortdurende inzet voor het versterken en beschermen van ons bedrijf en haar reputatie is cruciaal voor ons succes en de belofte die we aan onze patiënten doen. 

PAUL PERREAULT 
CEO & MANAGING DIRECTOR 
CSL GROUP

Waarden en Leidende Principes van de Onderneming

CSL verbindt zich ertoe onze werknemers en derde partijen te helpen om de principes en verwachtingen die in deze Code zijn opgenomen, te begrijpen en op te volgen.

Het maken van de juiste beslissingen

Een integraal deel van de Gedragscode voor Verantwoord Ondernemen is het maken van de juiste beslissingen. Wanneer u wordt geconfronteerd met een beslissing, zou u het volgende moeten overwegen: 

- De beleidstest – Is mijn voorgestelde actie in overeenstemming met deze Code en andere beleidslijnen van CSL?
- De juridische test – Is mijn voorgestelde actie rechtsgeldig? Is het in strijd met de toepasselijke wet of verordening?
- De normen en waarden-test – Is mijn voorgestelde actie in lijn met de normen en waarden van CSL? Is het ethisch verantwoord en eerlijk?
- De zelfreflectietest – Wat zijn de consequenties van mijn voorgestelde actie? Hoe zou ik mezelf voelen als ik deze actie onderneem?
- De mening van anderen-test – Wat zullen anderen denken over mijn voorgestelde actie?
- De mediatest – Zou ik mij zorgen maken over mijn voorgestelde actie als er hierover een stuk in de media zou verschijnen?

Indien u, na het in het i overweging nemen van bovenstaande punten, enige twijfel mocht hebben over een beslissing waarmee u geconfronteerd wordt, dan zou u de desbetreffende beslissing moeten bespreken met uw leidinggevende/ manager. Daarnaast dient u, als u denkt dat er sprake is van een mogelijke inbreuk op het beleid en/of de procedures van CSL, dit te bespreken met uw leidinggevende/manager. Zie sectie 7.1 en 7.2 voor het kader van verantwoordelijkheden en het melden van bekommernissen. 

Bekommernissen melden

CSL heeft deze Code opgesteld met de bedoeling een positieve en transparante relatie met onze werknemers, contractanten en derde partijen te behouden. We erkennen echter dat werknemers, contractanten en derde partijen soms gevallen van ongepast gedrag onder onze aandacht zullen moeten brengen. Om dit zonder mogelijke represailles mogelijk te maken, zullen we de procedures die het voor onze werknemers, contractanten, en overige derde partijen mogelijk maken situaties te rapporteren waar ze bezorgd om zijn behouden en promoten, evenals het gebruik van ons informantenproces en andere beheerssystemen.