Naar hoofdcontent gaan
Maatschappij )

Maatschappij

Samenleving

Het engagement van CSL: CSL is vastbesloten om mee te helpen bouwen aan een gezondere samenleving wereldwijd en op plaatsen waar wij werkzaam zijn. We trachten dat te verwezenlijken op een manier die overeenstemt met onze zakelijke doelstellingen op lange termijn en gebruik maakt van onze unieke expertise en sterkten.

Wij zullen:

  • Actief deelnemen aan samenlevings- of liefdadigheidsprogramma’s die de gezondheid en levenskwaliteit in onze samenleving op een zo efficiënt mogelijke manier zullen verbeteren;
  • Garanderen dat onze werknemers, als vertegenwoordigers van CSL, betrokken kunnen worden bij het opzetten van die programma’s; en
  • Op een passende manier reageren op humanitaire crisissen of liefdadigheidswerk waarvoor onze producten of speciale vaardigheden nodig zijn.

Bijdragen aan de gemeenschap

CSL heeft een overkoepelend kader voor bijdrageprogramma’s ontwikkeld dat het mogelijk maakt onze samenleving op een betekenisvolle manier te steunen via onze kernactiviteit, en in samenwerking met de werknemers en andere belanghebbenden.

Onze investering in de maatschappij wordt gekenmerkt door:

Steun aan patiëntgemeenschappen

  • Het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met aandoeningen die behandeld worden door onze producten.
  • Het verbeteren van de toegang tot onze biologische geneesmiddelen.

Steun aan biomedische gemeenschappen

  • Het verbeteren van de kennis in de medische en wetenschappelijke gemeenschappen.
  • Het opleiden van de volgende generatie van medische onderzoekers.

Steun aan lokale gemeenschappen

  • Het steunen van gemeenschapsinspanningen waar wij wonen en werken.
  • Het steunen van de samenleving in tijden van nood.

We zullen partnerschappen aangaan met andere organisaties zoals niet-gouvernementele organisaties en onderzoeksinstellingen als dat de globale inspanningen kan verbeteren.

We zullen bijdrages zoals productdonaties als humanitaire steun overwegen als dat wordt gevraagd door een regering of humanitaire organisatie in overeenkomst met de wetten die van toepassingen zijn voor zulke donaties.

We garanderen dat door CSL gefinancierde sociale programma’s voldoen aan alle geldende plaatselijke wetten en gedragscodes, de plaatselijke gewoonten respecteren en in overeenstemming zijn met ons strategisch kader.

Wij volgen onze samenlevingsbijdrages, en brengen openbaar verslag uit over het resultaat van onze bijdrages.

V. Ik ben benaderd door een vertegenwoordiger van een humanitaire organisatie die een hoge schenking vraagt van CSL om het onderzoek naar tropische ziektes te ondersteunen. Moet ik een schenking van CSL voor dit goede doel machtigen?
A. CSL heeft een overkoepelend kader om CSL’s maatschappelijke investeringen strategisch te richten aan prioritaire gebieden waar ze het meest doeltreffend zullen zijn en waar ze het best overeenkomen met onze doelstellingen en mogelijkheden. Alle donaties moeten gemaakt worden aan gerenommeerde non-profit organisaties die zijn vrijgesteld van overheidsbelastingen en niet aan particulieren. Doe beroep op het CSL beleid over bijdragen aan de gemeenschap en volg de procedure die hierin beschreven staat. Indien je meer informatie wenst over CSL’s maatschappelijke investeringsprogramma, gelieve contact op te nemen met de CSL Corporate Responsibility manager of uw lokale CSL vertegenwoordiger van Communications.