Naar hoofdcontent gaan
Milieu )

Milieu

Milieubeheer

Het engagement van CSL: CSL verbindt zich ertoe al zijn activiteiten dusdanig te organiseren dat ze een minimale impact op het milieu en onze natuurlijke bronnen hebben. Wij beschouwen milieubeheer als onze verantwoordelijkheid en als een mogelijkheid om een gezondere en duurzamere samenleving op te bouwen.

Wij zullen:

 • Werken binnen het kader van de milieuwetten en -regels van het rechtsgebied waarin wij werken, waarbij wij minstens zullen voldoen aan de geldende milieunormen, en effectief actie zullen ondernemen om eraan te verhelpen, in alle gevallen waar aan de geldende milieunormen niet wordt voldaan;
 • In al onze productiefaciliteiten de milieubeheerssystemen implementeren en onderhouden;
 • In dialoog gaan en samenwerken met onze belanghebbenden, waarbij wij op een open manier, inclusief door openbare bedrijfsrapportering, nauwkeurige informatie zullen doorspelen over de milieuprestaties vanCSL en relevante milieuproblemen;
 • Water, energie en andere middelen zo efficiënt mogelijk gebruiken dankzij het voortdurend verbeteren van onze productie;
 • Een rangorde hanteren voor de preventie van vervuiling, inclusief het minimaliseren van de hoeveelheid afvalwater, luchtvervuiling en afval dat wordt geproduceerd, dit alles om schade aan de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen;
 • Het milieubewustzijn integreren in de CSL bedrijfsprocessen,risicoanalyse, planning en beslissingsprocessen; en
 • Garanderen dat alle werknemers en andere personen die aanwezig zijn in onze vestigingen, zich bewust zijn van hun milieuverantwoordelijkheden zoals die in deze code zijn opgenomen, en over de nodige vaardigheden en opleiding beschikken om hieraan te voldoen.

Ons beleid beschrijft onze betrokkenheid wat het milieu betreft, en levert het passende kader voor onze milieudoelstellingen.

Werknemers moeten elk milieu-incident melden aan hun leidinggevende/manager zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om deze toestand onder controle te krijgen en negatieve impact te voorkomen.

V. We hadden een kleine lekkage van chemicaliën in het milieu – maar enkele liters- moet ik dit melden?
A. Ja, alle lekkages van chemicaliën of andere gevaarlijke substanties moeten gemeld worden aan jouw leidinggevende/manager en verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid zodra je deze opmerkt. 

Dit zal een snelle rapportage toelaten aan, indien nodig, de regelgevende instanties, een vroegtijdig onderzoek om de oorzaak vast te stellen en noodzakelijke acties te ondernemen. Bovendien wordt er zo voldaan aan CSL’s interne rapportage-eisen.

Klimaatwijziging

CSL erkent dat de klimaatwijziging, veroorzaakt door broeikasgassen die worden geproduceerd als gevolg van menselijke activiteiten, een uitzonderlijke wereldwijde uitdaging vormt voor de milieuzorg. Wij hebben de verantwoordelijkheid te helpen de klimaatwijziging aan te pakken.

Wij zullen:

 • Onze ecologische voetafdruk meten, begrijpen en bekendmaken;
 • Onze invloed op de klimaatverandering minimaliseren;
 • Deelnemen aan de relevante programma’s van gouvernementele organisaties tegen klimaatwijziging;
 • Het koolstofrisico en – mogelijkheden identificeren en beheersen; en
 • Met de werknemers en externe belanghebbenden spreken.