Hoppa till huvudinnehållet
Vår Kodex för Ansvarsfull Affärspraxis)

Vår Kodex för Ansvarsfull Affärspraxis

Kära Kollegor på CSL!

Det glädjer mig att kunna presentera tredje upplagan av Vår Kodex för Ansvarsfull Affärspraxis (Kodexen). Precis som våra första två upplagor har denna viktiga publikation godkänts av styrelsen och bär vårt fulla stöd och engagemang.

Paul Perreault

Paul Perreault, CSLMed varje ny upplaga av vår kodex står vi inför en växande organisation, både när det gäller antal anställda och geografisk räckvidd. Vår kodex beskriver de rättigheter och skyldigheter som var och en av oss har som anställda och bekräftar vårt engagemang, inför våra intressenter, att upprätthålla de högsta uppförandenormerna i allt vi gör. 

När företaget grundades för mer än ett sekel sedan gav CSL ett löfte om att rädda liv och skydda australiensarnas hälsa. Idag har precis samma löfte blivit ännu starkare och mer levande än någonsin runt om i världen, med över 17 000 anställda globalt och med våra livräddande produkter representerade i över 60 länder. Våra värderingar är grunden och vår kodex riktlinjen för hur vi gör affärer och håller vårt löfte till patienter, partners och andra intressenter. 

Jag uppmuntrar dig att gå igenom kodexen på nytt och sätta dig in i hur den påverkar dig, din roll och hur du representerar CSL i affärslivet och i samhället i stort. 

Vår framgång och det löfte vi ger till patienter bygger på ditt engagemang att stärka och skydda vårt företag och dess goda rykte. 

PAUL PERREAULT 
CEO & MANAGING DIRECTOR 
CSL GROUP

Företagets Värderingar och Riktlinjer

CSL har åtagit sig att hjälpa våra anställda och tredje parter att förstå och följa principerna och förväntningarna i denna kodex.

Att fatta bra beslut

- Policytestet – Stämmer det jag ämnar göra överens med denna kodex och andra CSL principer?
- Juridiska testet – Är det jag ämnar göra lagligt? Står det i konflikt med någon tillämplig lag eller förordning?
- Värderings-testet – Stämmer det jag ämnar göra överens med CSL:s värderingar? Är det etiskt och ärligt?
- Spegeltestet – Vilka blir konsekvenserna av det jag ämnar göra? Hur kommer jag att känna mig om jag gör detta?
- Andras synpunkter-testet – Vad kommer andra att tycka om det jag ämnar göra?
- Mediatestet – Skulle jag bli orolig om det jag ämnar göra figurerade som rubrik i media?

Om du, efter att ha reflekterat över dessa punkter, är det minsta osäker på ett beslut som du måste ta, bör du diskutera beslutet med din arbetsledare/chef. Om du dessutom tror att det finns en potentiell överträdelse av CSL:s policy och/eller procedurer bör du diskutera frågan med din arbetsledare/chef. Se avsnitt 7.1 för ’Ansvarsfördelning’ och 7.2 för ’Att rapportera problem’.

Att rapportera problem

CSL har arbetat fram denna kodex i avsikt att ha ett fortsatt positivt och rättframt förhållande till våra anställda, entreprenörer och övriga tredje parter. Vi förstår emellertid att det kan finnas tillfällen då anställda, entreprenörer och annan tredje part behöver göra oss uppmärksamma på olämpligt beteende. För att detta ska kunna ske utan repressalier kommer vi att fortsätta upprätthålla och lyfta fram rutiner som våra anställda, entreprenörer och annan tredje part kan använda för att rapportera problem. Här ingår användning av vår tipsarrutin (”whistleblower”-process) och andra styrsystem.