Hoppa till huvudinnehållet
Miljö )

Miljö

Miljöhantering

CSL:s åtagande: På CSL har vi åtagit oss att bedriva all verksamhet på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön och bevarar naturens resurser. Vi ser förvaltande av miljön som vårt ansvar och som ett tillfälle att bygga upp friskare och mer hållbara samhällen.

Vi ska:

 • Verka i enlighet med miljölagarna och föreskrifterna i de regioner där vi arbetar, uppfylla eller överträffa gällande miljöstandarder och vidta effektiva åtgärder för att hantera eventuella fall av överträdelser.
 • Upprätta och underhålla system för miljöhantering på alla våra tillverkningsanläggningar.
 • Engagera och samarbeta med våra intressenter och öppet förmedla korrekt information om CSL:s miljöprestanda och relevanta miljöproblem, bl.a. genom offentlig bolagsrapportering.
 • Maximera effektiviteten av vår användning av vatten, energi och andra resurser genom ständig förbättring av våra tillverkningsprocesser.
 • Använda en hierarki av tillvägagångssätt för att förhindra föroreningar, däribland att minimera mängden avfallsvatten, luftutsläpp och avfall som uppkommer, för att förebygga skador på människors hälsa och miljön.
 • Integrera miljövård i CSL:s affärsprocesser, riskbedömningar, planering och beslutsfattande.
 • Se till att alla anställda och andra personer som vistas på våra anläggningar är medvetna om det miljöansvar de har enligt denna kodex, och är försedda med den kunskap och utbildning de behöver för att uppfylla det.

Vår policy beskriver våra miljöåtaganden och sätter standarden för våra miljömål.

Anställda måste rapportera alla miljöolyckor till sin arbetsledare/chef så att åtgärder kan vidtas för att kontrollera och förhindra negativa effekter.

F. Vi fick ett mindre utsläpp av kemikalier – bara ett par liter – behöver jag rapportera det?
S. Ja, alla utsläpp av kemikalier eller andra farliga ämnen måste rapporteras till din arbetsledare/chef och chefen för hälsa och säkerhet så fort de upptäcks. 

Detta möjliggör snabb rapportering till myndigheterna om så krävs, tidig utredning för att fastställa grundorsaken och sätta in korrigeringsåtgärder, och att CSL:s interna krav på rapportering kan uppfyllas.

Klimatförändringar

CSL inser att de klimatförändringar orsakade av växthusgaser, som uppkommit genom mänsklig aktivitet, är en framträdande global miljöutmaning. Vi har ett ansvar att bidra till arbetet mot klimatförändringar.

Vi ska:

 • Mäta, förstå och offentliggöra vår påverkan på miljön.
 • Minimera vår klimatpåverkan.
 • Delta i relevanta statliga klimatförändringsprogram.
 • Identifiera och hantera riskerna och möjliheterna med koldioxidutsläpp.
 • Engagera oss tillsammans med anställda och externa intressenter