Hoppa till huvudinnehållet
Samhälle )

Samhälle

Samhälle

CSL:s åtagande: På CSL åtar vi oss att assistera i uppbyggandet av friskare samhällen, både globalt och där vi är verksamma. Vi strävar efter att göra detta på ett sätt som stämmer med våra långsiktiga affärsmål och där vi använder våra unika sakkunskaper och förmåner.

Vi ska:

  • Aktivt delta i program för samhälle och välgörenhet som förbättrar hälsan och livskvaliteten i våra samhällen på det mest effektiva sättet.
  • Se till att våra anställda kan ta del av och engagerar sig i att lyfta fram dessa program i egenskap av representanter för CSL.
  • Reagera på ett lämpligt sätt vid humanitära kriser eller biståndsarbete där våra produkter eller specialkunskaper behövs.

Bidrag till ett bättre samhälle

CSL har utvecklat en policy för bidrag till samhället, med vars hjälp vi kan stödja våra samhällen på ett meningsfullt sätt genom våra kärnverksamheter och i samarbete med anställda och andra intressenter.

Våra bidrag till samhället kännetecknas av:

Stöd för patientorganisationer

  • vilket höjer livskvaliteten för patienter medsjukdomarna som våra terapier behandlar, och
  • förbättrar tillgången till våra biologiska läkemedel.

Stöd för biomedicinska samfund

  • vilket utvecklar kunskaperna inom medicinska och vetenskapliga samfund, och
  • fostrar nästa generations medicinska forskare.

Stöd för regionala samhällen

  • vilket stödjer samhällsinsatser där vi bor och arbetar, och
  • stödjer samhället i nödsituationer.

Vi ingår partnerskap med andra organisationer, såsom icke-statliga organisationer och forskningsinstitutioner, när det stärker den totala insatsen.

Vi överväger bidrag såsom produktdonationer som humanitärt bistånd när begäran kommer ifrån en regering eller humanitär biståndsorganisation och är i överensstämmelse med gällande lag för sådana donationer.

Vi kommer att se till att samhällsbidrag finansierade av CSL uppfyller alla lokala gällande lagar och uppförandekoder, respekterar lokala seder och stämmer med vårt strategiska ramverk.

Vi övervakar och utvärderar våra samhällsbidrag och lämnar offentliga rapporter om dem.

F. Jag har blivit kontaktad av en representant för en ideell patientgrupp som söker en stor donation från CSL för att stödja forskning på tropiska sjukdomar. Borde jag godkänna en donation från CSL till detta ädla ändamål?
S. CSL har utvecklat ett globalt ramverk för att strategiskt styra CSL:s samhällsinvesteringar till prioriterade områden där de är mest effektiva och förenliga med företagets mål och resurser. För att gå tillväga på ett korrekt sätt ska alla donationer ges till välansedda ideella organisationer som är befriade från statliga skatter och inte lämnas till individer. Du bör läsa CSL:s policy för samhällsbidrag och följa attestproceduren fastställd i policyn. För ytterligare information om CSL:s program för samhällsbidrag kontakta chefen för CSL Corporate Responsibility eller din lokala representant för CSL Communications.